ivan.dubov

Elder Impulse System with AutoEnvelope combined by idu

The idea is to combine Elder Impulse System with AutoEnvelope. It's usefull for free accounts to have more indicators on chart.
So what would on chart:
- fast ema
- slow ema
- AutoEnvelope
- Bar colour changed after signals of upcending/discending fast ema + upcending/discending macd

I've used Elder Impulse System by samuel16 and Elder's AutoEnvelope indicator by jamiespips. Thanks to both of them.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Just read Elders books. Thanks for writing this indicator combination :)
+5 Phản hồi
@Vegam, good luck )))
+1 Phản hồi
Отличный индикатор и индекс силы тоже! Спасибо!
Если можно добавьте пожалуйста еще скользящих средних, довольно часто их хочется видеть на графике..
Например, EMA (SMA) 50 и 200.

Всего хорошего.
+1 Phản hồi
thank you for making this. i just read elders books..
Phản hồi
thank you for this indicator:)
how to use auto envelope along with impulse system?
Phản hồi
I have been searching for this indicator for a long time. Thank you for your selfless dedication!
Phản hồi
On my third Alexander Elder Book and this script is greatly appreciated. Thanks. Great Work
Phản hồi
I have also just read Elder's book. Thank you for writing this indicator!
Phản hồi
Thank you very much!
Phản hồi