Absidy

Project Mars

Project Mars is a next generation trend following system that finds a balance between the sensitivity and smoothness needed for well timed trades, without any lagging or repainting. This indicator has two sets of lines that help you with entries and exits with their respective crossover signals. The blue lines work together work together to try to give early signals to emerging trends. When the light blue line is over the dark blue line that is bullish , and when the light blue line is under the dark blue line that is bearish . The red lines work together to confirm new trends, they react slower than the blue lines but add an additional layer of confluence. When the light red line is over the dark red line that is bullish , and when the light red line is under the dark red line that is bearish . If you're looking for longer or shorter term opportunities you can set the lengths of the lines to be longer or shorter. If the lengths of the lines are satisfactory you can still adjust the sensitivity of the blue lines by adjusting the sensitivity setting.

This indicator works by a proprietary de-noising technique that does its best to decide which movements are just market noise and which movements traders should focus on.


To start your free four day trial please see the link below to receive access and free tutorials for this indicator!
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Absidy để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.