inno14

OBV's %B

633 lượt xem
52
Indicator display where OBV ( On Balance Volume ) is in relation to the bands of Bollinger Bands (OBV,100,3)

A. OBV's Bb Info
1. Basis = SMA (OBV,100)
2. Upper Band = Basis + 3 x Standard Deviation
3. Lower Band = Basis - 3 x Standard Deviation

B. OBV's %B Info
1. %B Above 1 = OBV is Above the Upper Band
2. %B Below 0 = OBV is Below the Lower Band
3. %B Above 0.8 = OBV is Nearing the Upper Band
4. %B Below 0.20 = OBV is Nearing the Lower Band
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận