Niklaus

Cyclical vs. Defensive Sector Alpha

850 lượt xem
46
shows mean excess returns of defensive and cyclical sectors vs. S&P500
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Add to favorite indicators
study(title="Cyclical vs. Defensive Sector Alpha", shorttitle="Cyclical vs. Defensive Sector Alpha (%)")

////SHOWS MEAN US CYCLICAL vs. DEFENSIVE MARKET SECTOR EXCESS RETURNS
//Alpha is a measure of the active return on an investment, the performance of that investment compared to a suitable market index, in %
//alpha < 0: the investment has earned too little for its risk (or, was too risky for the return)
//alpha = 0: the investment has earned a return adequate for the risk taken
//alpha > 0: the investment has a return in excess of the reward for the assumed risk
//https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_(finance)

//Beta Calculation
sym = "SPY", res=period, src = close, length = input(title = "Beta Window", defval=300, minval=1)
ovr = security(sym, res, src)

sym2 = "XLF"
ovr2 = security(sym2, res, src)

sym3 = "XLK"
ovr3 = security(sym3, res, src)

sym4 = "XLI"
ovr4 = security(sym4, res, src)

sym5 = "XLB"
ovr5 = security(sym5, res, src)

sym6 = "XLV"
ovr6 = security(sym6, res, src)

sym7 = "XLU"
ovr7 = security(sym7, res, src)

sym8 = "XLE"
ovr8 = security(sym8, res, src)

sym9 = "XLP"
ovr9 = security(sym9, res, src)

sym10 = "XLY"
ovr10 = security(sym10, res, src)

//////////////////////////////////////////  FINANCIALS

retxlf = log(ovr2) - log(ovr2[1])
retb = log(ovr) - log(ovr[1])
secd = stdev(retxlf, length), mktd = stdev(retb, length)
Betaxlf = correlation(retxlf, retb, length) * secd / mktd

//Alpha Calculation
y = input(title="alpha period", type=integer, defval=90, minval=1, maxval=1000)
retxlf2 = log(ovr2) - log(ovr2[y])
retb2 = log(ovr) - log(ovr[y])
alphaxlf = retxlf2 - retb2*Betaxlf
//plot(alphaxlf*100, color=green, style=line, transp=40, title='Fin')

//////////////////////////////////////////  TECHNOLOGY

retxlk = log(ovr3) - log(ovr3[1])
secdxlk = stdev(retxlk, length)
Betaxlk = correlation(retxlk, retb, length) * secdxlk / mktd

//Alpha Calculation

retxlk3 = log(ovr3) - log(ovr3[y])
alphaxlk = retxlk3 - retb2*Betaxlk
//plot(alphaxlk*100, color=blue, style=line, transp=40, title='Tech')

//////////////////////////////////////////  INDUSTRIALS

retxli = log(ovr4) - log(ovr4[1])
secdxli = stdev(retxli, length)
Betaxli = correlation(retxli, retb, length) * secdxli / mktd

//Alpha Calculation

retxli3 = log(ovr4) - log(ovr4[y])
alphaxli = retxli3 - retb2*Betaxli
//plot(alphaxli*100, color=aqua, style=line, transp=40, title='Indu')


//////////////////////////////////////////  MATERIALS

retxlb = log(ovr5) - log(ovr5[1])
secdxlb = stdev(retxlb, length)
Betaxlb = correlation(retxlb, retb, length) * secdxlb / mktd

//Alpha Calculation

retxlb2 = log(ovr5) - log(ovr5[y])
alphaxlb = retxlb2 - retb2*Betaxlb
//plot(alphaxlb*100, color=green, style=line, transp=0, title='Mats')

//////////////////////////////////////////  HEALTHCARE

retxlv = log(ovr6) - log(ovr6[1])
secdxlv = stdev(retxlv, length)
Betaxlv = correlation(retxlv, retb, length) * secdxlv / mktd

//Alpha Calculation

retxlv2 = log(ovr6) - log(ovr6[y])
alphaxlv = retxlv2 - retb2*Betaxlv
//plot(alphaxlv*100, color=red, style=line, transp=40, title='HlthCare')


//////////////////////////////////////////  UTILITIES

retxlu = log(ovr7) - log(ovr7[1])
secdxlu = stdev(retxlu, length)
Betaxlu = correlation(retxlu, retb, length) * secdxlu / mktd

//Alpha Calculation

retxlu2 = log(ovr7) - log(ovr7[y])
alphaxlu = retxlu2 - retb2*Betaxlu
//plot(alphaxlu*100, color=orange, style=line, transp=60, title='Utlt')

//////////////////////////////////////////  ENERGY

retxle = log(ovr8) - log(ovr8[1])
secdxle = stdev(retxle, length)
Betaxle = correlation(retxle, retb, length) * secdxle / mktd

//Alpha Calculation

retxle2 = log(ovr8) - log(ovr8[y])
alphaxle = retxle2 - retb2*Betaxle
//plot(alphaxle*100, color=orange, style=line, transp=0, title='Nrg')

//////////////////////////////////////////  CONSUMER STAPLES

retxlp = log(ovr9) - log(ovr9[1])
secdxlp = stdev(retxlp, length)
Betaxlp = correlation(retxlp, retb, length) * secdxlp / mktd

//Alpha Calculation

retxlp2 = log(ovr9) - log(ovr9[y])
alphaxlp = retxlp2 - retb2*Betaxlp
//plot(alphaxlp*100, color=maroon, style=line, transp=40, title='Stpl')


//////////////////////////////////////////  CONSUMER DISCRETIONARY

retxly = log(ovr10) - log(ovr10[1])
secdxly = stdev(retxly, length)
Betaxly = correlation(retxly, retb, length) * secdxly / mktd

//Alpha Calculation

retxly2 = log(ovr10) - log(ovr10[y])
alphaxly = retxly2 - retb2*Betaxly
//plot(alphaxly*100, color=olive, style=line, transp=10, linewidth=1, title='Disc')non=(alphaxlu+alphaxlp+alphaxlv+alphaxle)*100/4
cycl=(alphaxlk+alphaxlf+alphaxly+alphaxli+alphaxlb)*100/5
//bgcolor (sma(med,9) > 0 ? green : red, transp=70)
plot(non, color=red, style=line, transp=40, linewidth=1)
plot(cycl, color=black, style=line, transp=40, linewidth=1)
hline(0, linewidth=1)

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất