Patrik

PE_Price_Oscillator

Hello!

This is similiar to the Price Oscillator ( PPO ) that you can find in the Technical Analysis: Built ins.
It is just added colors so you can see patterns when the lines( histogram) are crossing , maybe add some alerts when plots are crossing different levels.
I want to say that I´m no expert in this area, I just had an idea about this and wanted to see if it was possible to create an oscillator that in some way explains the power inside, so this is what i come up with.
hope you like, feel free to change

All the best
Patrik
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study("PE_Price_Oscillator")
// Created by Patrik Enberg. 20150502
// Updated 20150502
// Patrik_Enberg

diff00=close - close[10]
diff01=close - close[9]
diff02=close - close[8]
diff03=close - close[7]
diff04=close - close[6]
diff05=close - close[5]
diff06=close - close[4]
diff07=close - close[3]
diff08=close - close[2]
diff09=close - close[1]

diff0=close[1] - close[11]
diff1=close[1] - close[10]
diff2=close[1] - close[9]
diff3=close[1] - close[8]
diff4=close[1] - close[7]
diff5=close[1] - close[6]
diff6=close[1] - close[5]
diff7=close[1] - close[4]
diff8=close[1] - close[3]
diff9=close[1] - close[2]

diff10=close[2] - close[12]
diff11=close[2] - close[11]
diff12=close[2] - close[10]
diff13=close[2] - close[9]
diff14=close[2] - close[8]
diff15=close[2] - close[7]
diff16=close[2] - close[6]
diff17=close[2] - close[5]
diff18=close[2] - close[4]
diff19=close[2] - close[3]diff20=close[3] - close[13]
diff21=close[3] - close[12]
diff22=close[3] - close[11]
diff23=close[3] - close[10]
diff24=close[3] - close[9]
diff25=close[3] - close[8]
diff26=close[3] - close[7]
diff27=close[3] - close[6]
diff28=close[3] - close[5]
diff29=close[3] - close[4]

diff30=close[4] - close[14]
diff31=close[4] - close[13]
diff32=close[4] - close[12]
diff33=close[4] - close[11]
diff34=close[4] - close[10]
diff35=close[4] - close[9]
diff36=close[4] - close[8]
diff37=close[4] - close[7]
diff38=close[4] - close[6]
diff39=close[4] - close[5]

diff40=close[5] - close[15]
diff41=close[5] - close[14]
diff42=close[5] - close[13]
diff43=close[5] - close[12]
diff44=close[5] - close[11]
diff45=close[5] - close[10]
diff46=close[5] - close[9]
diff47=close[5] - close[8]
diff48=close[5] - close[7]
diff49=close[5] - close[6]

diff50=close[6] - close[16]
diff51=close[6] - close[15]
diff52=close[6] - close[14]
diff53=close[6] - close[13]
diff54=close[6] - close[12]
diff55=close[6] - close[11]
diff56=close[6] - close[10]
diff57=close[6] - close[9]
diff58=close[6] - close[8]
diff59=close[6] - close[7]

diff60=close[7] - close[17]
diff61=close[7] - close[16]
diff62=close[7] - close[15]
diff63=close[7] - close[14]
diff64=close[7] - close[13]
diff65=close[7] - close[12]
diff66=close[7] - close[11]
diff67=close[7] - close[10]
diff68=close[7] - close[9]
diff69=close[7] - close[8]

diff70=close[8] - close[18]
diff71=close[8] - close[17]
diff72=close[8] - close[16]
diff73=close[8] - close[15]
diff74=close[8] - close[14]
diff75=close[8] - close[13]
diff76=close[8] - close[12]
diff77=close[8] - close[11]
diff78=close[8] - close[10]
diff79=close[8] - close[9]

diff80=close[9] - close[19]
diff81=close[9] - close[18]
diff82=close[9] - close[17]
diff83=close[9] - close[16]
diff84=close[9] - close[15]
diff85=close[9] - close[14]
diff86=close[9] - close[13]
diff87=close[9] - close[12]
diff88=close[9] - close[11]
diff89=close[9] - close[10]

diff90=close[10] - close[20]
diff91=close[10] - close[19]
diff92=close[10] - close[18]
diff93=close[10] - close[17]
diff94=close[10] - close[16]
diff95=close[10] - close[15]
diff96=close[10] - close[14]
diff97=close[10] - close[13]
diff98=close[10] - close[12]
diff99=close[10] - close[11]

w=diff00+diff10+diff20+diff30+diff40+diff50+diff60+diff70+diff80+diff90
w1=diff01+diff11+diff21+diff31+diff41+diff51+diff61+diff71+diff81+diff91
w2=diff02+diff12+diff22+diff32+diff42+diff52+diff62+diff72+diff82+diff92
w3=diff03+diff13+diff23+diff33+diff43+diff53+diff63+diff73+diff83+diff93
w4=diff04+diff14+diff24+diff34+diff44+diff54+diff64+diff74+diff84+diff94
w5=diff05+diff15+diff25+diff35+diff45+diff55+diff65+diff75+diff85+diff95
w6=diff06+diff16+diff26+diff36+diff46+diff56+diff66+diff76+diff86+diff96
w7=diff07+diff17+diff27+diff37+diff47+diff57+diff67+diff77+diff87+diff97
w8=diff08+diff18+diff28+diff38+diff48+diff58+diff68+diff78+diff88+diff98
w9=diff09+diff19+diff29+diff39+diff49+diff59+diff69+diff79+diff89+diff99

p = plot(w, color=blue, style=histogram, linewidth=2, title="")
p1 = plot(w1, color=white, style=histogram, linewidth=2, title="")
p2 = plot(w2, color=green, style=histogram, linewidth=2, title="")
p3 = plot(w3, color=red, style=histogram, linewidth=2, title="")
p4 = plot(w4, color=purple, style=histogram, linewidth=2, title="")
p5 = plot(w5, color=maroon, style=histogram, linewidth=2, title="")
p6 = plot(w6, color=orange, style=histogram, linewidth=2, title="")
p7 = plot(w7, color=lime, style=histogram, linewidth=2, title="")
p8 = plot(w8, color=navy, style=histogram, linewidth=2, title="")
p9 = plot(w9, color=yellow, style=histogram, linewidth=2, title="")
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất