stocktrader15

Trend and Entry CCI ST15

This is a T3 CCI with a fast and slow line as well as extreme lines, a -15,15 filter to make zero line rejections and crosses more mechanical and help weed out whipsaw. I will probably update description in the future and get into more detail about how the indicator is used but for now if you want more info look up woodie CCI patterns :) Good Luck!!
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
study(title="Trend and Entry CCI ST15", shorttitle="Trend and Entry CCI")
CCI_Period = input(89, minval=1)
CCI_Period14 = input(21, minval=2)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
band5 = hline(100)
band4 = hline(-100)
hline(0, color=purple, linestyle=line)
band3 = hline(200, title="Upper Line", linestyle=dashed, linewidth=2, color=red)
band2 = hline(-200, title="Lower Line", linestyle=dashed, linewidth=2, color=lime)
band1 = hline(15)
band0 = hline(-15)
fill(band1, band0, color=yellow, transp=1)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1 
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3 
cciHcolor = iff(xccir >= 0 , green,iff(xccir < 0, red, black))

xcci14 = cci(xPrice, CCI_Period14)
a1 = w1*xcci14 + w2*nz(a1[1])
a2 = w1*a1 + w2*nz(a2[1])
a3 = w1*a2 + w2*nz(a3[1])
a4 = w1*a3 + w2*nz(a4[1])
a5 = w1*a4 + w2*nz(a5[1])
a6 = w1*a5 + w2*nz(a6[1])
xccir14 = c1*a6 + c2*a5 + c3*a4 + c4*a3 

plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)

plot(xccir14, color=orange, title="CCIH",linewidth=2, style = line)
I think a great way to use this indicator as a stand alone system is enter when you get a trendline break of the slow CCI line and exit when the fast line crosses under -100 if you are in a long position or over 100 if you are in a short position.
+9 Phản hồi
You are welcome guys. My favorite way to use it is to enter with trendline breaks on the histogram (slow line). They T3EE indicator i made compliments it this indicator very well.
Phản hồi
Genius Idea
Phản hồi
Thanks for sharing the indicator! Love it!
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất