HoangMaster

VN Stock Signal Alerts

773 lượt xem
25
Alert signals trading for VN30 .
Phát hành các Ghi chú: - Optimize buy sell signals.
Phát hành các Ghi chú: - Optimize buy sell signals.
Phát hành các Ghi chú: - Optimize buy sell signals.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ HoangMaster để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

Can you let me try it for a few days and check the effect? Thank you
Phản hồi
Very good. Can you give me to get access ?
Phản hồi
HoangMaster A3335418375
@A3335418375, Please contact this Telegram account for a registration link: @SaitamaOPM
Phản hồi
ca i get access?
Phản hồi
HoangMaster FatihCyc
@abaca, Please contact this Telegram account for a registration link: @SaitamaOPM
Phản hồi
Can you allow me to get access to this script?
thanks
Phản hồi
HoangMaster esra1995
@esra1995, Please contact this Telegram account for a registration link: @SaitamaOPM
Phản hồi
안녕하세요~
저도 한번쓸수있을까요?
Phản hồi
@Jin5482, Please contact this Telegram account for a registration link: @SaitamaOPM
Phản hồi
this is fake, security func !
Phản hồi