RicardoSantos

[RS]MicuRobert System V0

283 lượt xem
30
283 0
Request for MicuRobert.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
//  Request for MicuRobert
study(title='[RS]MicuRobert System V0', shorttitle='MAC', overlay=true)
src = input(title='Source series:', type=source, defval=close)
ma0_length = input(title='Moving average length', type=integer, defval=1)
ma1_length = input(title='Moving average length', type=integer, defval=50)
sl_in_pips = input(title='Stoploss in pips:', type=float, defval=4.00, step=0.01) * (syminfo.mintick*10)

ma0 = sma(src, ma0_length)
ma1 = sma(src, ma1_length)
plot(title='MA0', series=ma0, color=gray)
plot(title='MA1', series=ma1, color=black)

crossup = crossover(ma0, ma1)
crossdown = crossunder(ma0, ma1)
direction_up = barssince(crossup) <= barssince(crossdown)
plotshape(title='UP', series=crossup, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
plotshape(title='DOWN', series=crossdown, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=maroon)

buy_sl = direction_up ? na(buy_sl[1]) ? low-sl_in_pips : max(low-sl_in_pips, buy_sl[1]) : na
sel_sl = not direction_up ? na(sel_sl[1]) ? high+sl_in_pips : min(high+sl_in_pips, sel_sl[1]) : na
plot(title='BSL', series=buy_sl, style=circles, color=black)
plot(title='SSL', series=sel_sl, style=circles, color=black)

buy_close = direction_up and crossunder(ma0, buy_sl)
sel_close = not direction_up and crossover(ma0, sel_sl)
plotshape(title='BX', series=buy_close, style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=green)
plotshape(title='SX', series=sel_close, style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=maroon)

open_range = input(title='Open range value:', type=float, defval=0.0020, step=0.00001)
isnewday = change(time('D'))!=0
open_price = isnewday ? open : open_price[1]
open_top = open_price + open_range
open_bot = open_price - open_range
plot(title='O', series=open_price, color=isnewday ? na : black)
plot(title='OT', series=open_top, color=isnewday ? na : blue)
plot(title='OB', series=open_bot, color=isnewday ? na : blue)
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất