QuantitativeExhaustion

[RS][JR]RSI Ribbon + Candle

RSI Ribbon + Candle
By Ricardo Santos and JR

In this chart rendering we are combining RSI and Moving Averages. For an added features we included colors to the candles and ribbons. Lime and green displays a strong bullish trend , yellow is caution or no trade, red and maroon are bearish trends. You can also find divergences using the ribbon.

Divergence

Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study(title="[RS][JR]RSI Ribbon + Candle", shorttitle="[RS][JR]RSI.MA", overlay=false)

// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  Inputs:
// ||-----------------------------------------------------------
src = input(defval=close, type=source, title="RSI Source:")
fast_rsi_length = input(defval=14, minval=1, title="Fast RSI Period Length:")
ma_length_scalar = input(defval=2, minval=1, title="MA Period Length Incremental Scalar:")
exponential = input(true, title="Exponential MA Set 1?")
// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  RSI MA Function:
// ||-----------------------------------------------------------
isExpMA(isExp, src, length) => isExp ? ema(src, length) : sma(src, length)
// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  RSI MA Function:
// ||-----------------------------------------------------------
rsiMA_barColor(tpower) =>
    tpower >= 10 and tpower < 20 ? green :
    tpower >= 4 and tpower < 10 ? lime :
    tpower >= -4 and tpower < 4 ? yellow :
    tpower <= -4 and tpower > -10 ? red :
    tpower <= -10 and tpower > -20 ? maroon : na
// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  RSI MA Trend Line Strength Function:
// ||-----------------------------------------------------------
maRank(ma, maRef1, maRef2) => 
       change(ma)>=0 and maRef1>maRef2 ? +1
      : change(ma)<0 and maRef1>maRef2 ? -1
      : change(ma)<=0 and maRef1<maRef2 ? -2
      : change(ma)>=0 and maRef1<maRef2 ? +2
      : 0// ||-----------------------------------------------------------
// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  Usage:
// ||---  barcolor(rsiMA_barColor(true, rsi(close, 14), 30, 50))
// ||-----------------------------------------------------------
// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  RSI Basis:
// ||-----------------------------------------------------------
fast_rsi = rsi(src, fast_rsi_length)

plot(fast_rsi, color=black)
// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  MA's:
// ||-----------------------------------------------------------

src0 = (fast_rsi)

ma01 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar)
ma02 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*2)
ma03 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*4)
ma04 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*8)
ma05 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*16)
ma06 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*32)
ma07 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*64)
ma08 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*128)
ma09 = isExpMA(exponential, fast_rsi, ma_length_scalar*256)


maColor(ma, maRef) => 
       change(ma)>=0 and ma02>maRef ? lime
      : change(ma)<0 and ma02>maRef ? red
      : change(ma)<=0 and ma02<maRef ? maroon
      : change(ma)>=0 and ma02<maRef ? green
      : gray
      
plot( ma01, color=maColor(ma01,ma09), style=line, title="MMA05", linewidth=1)
plot( ma02, color=maColor(ma02,ma09), style=line, title="MMA30", linewidth=2)
plot( ma03, color=maColor(ma03,ma09), style=line, title="MMA50", linewidth=3)
plot( ma04, color=maColor(ma04,ma09), style=line, title="MMA70", linewidth=4)
plot( ma05, color=maColor(ma05,ma09), style=line, title="MMA90", linewidth=4)
plot( ma06, color=maColor(ma06,ma09), style=line, title="MMA90", linewidth=3)
plot( ma07, color=maColor(ma07,ma09), style=line, title="MMA90", linewidth=2)
plot( ma08, color=maColor(ma08,ma09), style=line, title="MMA90", linewidth=1)

//plot( ma01, color=maColor(ma01,ma09), style=columns, title="MMA05", transp=70, histbase=50)
//plot( ma02, color=maColor(ma02,ma09), style=columns, title="MMA30", transp=70, histbase=50)
//plot( ma03, color=maColor(ma03,ma09), style=columns, title="MMA50", transp=70, histbase=50)
//plot( ma04, color=maColor(ma04,ma09), style=columns, title="MMA70", transp=70, histbase=50)
//plot( ma05, color=maColor(ma05,ma09), style=columns, title="MMA90", transp=70, histbase=50)
//plot( ma06, color=maColor(ma06,ma09), style=columns, title="MMA90", transp=70, histbase=50)
//plot( ma07, color=maColor(ma07,ma09), style=columns, title="MMA90", transp=70, histbase=50)
//plot( ma08, color=maColor(ma08,ma09), style=columns, title="MMA90", transp=70, histbase=50)

// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  Bar Color:
// ||-----------------------------------------------------------
hline(0, color=black, title="RSI 0 Line")
hline(50, color=black, title="RSI 50 Line")
hline(100, color=black, title="RSI 100 Line")
// ||-----------------------------------------------------------
// ||---  Bar Color:
// ||-----------------------------------------------------------
ma_TPower = maRank(ma01, ma02, ma09) + maRank(ma02, ma02, ma09) + maRank(ma03, ma02, ma09) + maRank(ma04, ma02, ma09) + maRank(ma05, ma02, ma09) + maRank(ma06, ma02, ma09) + maRank(ma07, ma02, ma09) + maRank(ma08, ma02, ma09)

barcolor(rsiMA_barColor(ma_TPower))

Bình luận

Gives solid signals, nice work!
+3 Phản hồi
nice, but is not show as buy signal as now on EU. difficult to interpretation.
+2 Phản hồi
You are correct right now EU 8:55 Est. April 7, EURUSD 1H chart is bearish.
+5 Phản hồi
krystianfx QuantitativeExhaustion
:) right this TF show as sell no doubt.
+2 Phản hồi


Here is 5 min chart showing divergence.
+5 Phản hồi
Like it! Thanks for sharing!
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất