Niklaus

Sector Alpha

581 lượt xem
28
Excess Return by US Sector
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Add to favorite indicators
study(title="Sector Alpha", shorttitle="Sector Alpha (%)")

//by Niklaus
////SHOWS US MARKET SECTORS EXCESS RETURNS
//Alpha is a measure of the active return on an investment, the performance of that investment compared to a suitable market index, in %
//alpha < 0: the investment has earned too little for its risk (or, was too risky for the return)
//alpha = 0: the investment has earned a return adequate for the risk taken
//alpha > 0: the investment has a return in excess of the reward for the assumed risk
//https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_(finance)

//Beta Calculation
sym = "SPY", res=period, src = close, length = input(title = "Beta Window", defval=300, minval=1)
ovr = security(sym, res, src)

sym2 = "XLF"
ovr2 = security(sym2, res, src)

sym3 = "XLK"
ovr3 = security(sym3, res, src)

sym4 = "XLI"
ovr4 = security(sym4, res, src)

sym5 = "XLB"
ovr5 = security(sym5, res, src)

sym6 = "XLV"
ovr6 = security(sym6, res, src)

sym7 = "XLU"
ovr7 = security(sym7, res, src)

sym8 = "XLE"
ovr8 = security(sym8, res, src)

sym9 = "XLP"
ovr9 = security(sym9, res, src)

sym10 = "XLY"
ovr10 = security(sym10, res, src)

//////////////////////////////////////////  FINANCIALS

retxlf = log(ovr2) - log(ovr2[1])
retb = log(ovr) - log(ovr[1])
secd = stdev(retxlf, length), mktd = stdev(retb, length)
Betaxlf = correlation(retxlf, retb, length) * secd / mktd

//Alpha Calculation
y = input(title="alpha period", type=integer, defval=90, minval=1, maxval=1000)
retxlf2 = log(ovr2) - log(ovr2[y])
retb2 = log(ovr) - log(ovr[y])
alphaxlf = retxlf2 - retb2*Betaxlf
plot(alphaxlf*100, color=green, style=line, transp=40, title='Fin')

//////////////////////////////////////////  TECHNOLOGY

retxlk = log(ovr3) - log(ovr3[1])
secdxlk = stdev(retxlk, length)
Betaxlk = correlation(retxlk, retb, length) * secdxlk / mktd

//Alpha Calculation

retxlk3 = log(ovr3) - log(ovr3[y])
alphaxlk = retxlk3 - retb2*Betaxlk
plot(alphaxlk*100, color=blue, style=line, transp=40, title='Tech')

//////////////////////////////////////////  INDUSTRIALS

retxli = log(ovr4) - log(ovr4[1])
secdxli = stdev(retxli, length)
Betaxli = correlation(retxli, retb, length) * secdxli / mktd

//Alpha Calculation

retxli3 = log(ovr4) - log(ovr4[y])
alphaxli = retxli3 - retb2*Betaxli
plot(alphaxli*100, color=aqua, style=line, transp=40, title='Indu')


//////////////////////////////////////////  MATERIALS

retxlb = log(ovr5) - log(ovr5[1])
secdxlb = stdev(retxlb, length)
Betaxlb = correlation(retxlb, retb, length) * secdxlb / mktd

//Alpha Calculation

retxlb2 = log(ovr5) - log(ovr5[y])
alphaxlb = retxlb2 - retb2*Betaxlb
plot(alphaxlb*100, color=gray, style=line, transp=0, title='Mats')

//////////////////////////////////////////  HEALTHCARE

retxlv = log(ovr6) - log(ovr6[1])
secdxlv = stdev(retxlv, length)
Betaxlv = correlation(retxlv, retb, length) * secdxlv / mktd

//Alpha Calculation

retxlv2 = log(ovr6) - log(ovr6[y])
alphaxlv = retxlv2 - retb2*Betaxlv
plot(alphaxlv*100, color=red, style=line, transp=40, title='HlthCare')


//////////////////////////////////////////  UTILITIES

retxlu = log(ovr7) - log(ovr7[1])
secdxlu = stdev(retxlu, length)
Betaxlu = correlation(retxlu, retb, length) * secdxlu / mktd

//Alpha Calculation

retxlu2 = log(ovr7) - log(ovr7[y])
alphaxlu = retxlu2 - retb2*Betaxlu
plot(alphaxlu*100, color=orange, style=line, transp=60, title='Utlt')

//////////////////////////////////////////  ENERGY

retxle = log(ovr8) - log(ovr8[1])
secdxle = stdev(retxle, length)
Betaxle = correlation(retxle, retb, length) * secdxle / mktd

//Alpha Calculation

retxle2 = log(ovr8) - log(ovr8[y])
alphaxle = retxle2 - retb2*Betaxle
plot(alphaxle*100, color=fuchsia, style=line, transp=40, title='Nrg')

//////////////////////////////////////////  CONSUMER STAPLES

retxlp = log(ovr9) - log(ovr9[1])
secdxlp = stdev(retxlp, length)
Betaxlp = correlation(retxlp, retb, length) * secdxlp / mktd

//Alpha Calculation

retxlp2 = log(ovr9) - log(ovr9[y])
alphaxlp = retxlp2 - retb2*Betaxlp
plot(alphaxlp*100, color=maroon, style=line, transp=40, title='Stpl')


//////////////////////////////////////////  CONSUMER DISCRETIONARY

retxly = log(ovr10) - log(ovr10[1])
secdxly = stdev(retxly, length)
Betaxly = correlation(retxly, retb, length) * secdxly / mktd

//Alpha Calculation

retxly2 = log(ovr10) - log(ovr10[y])
alphaxly = retxly2 - retb2*Betaxly
plot(alphaxly*100, color=olive, style=line, transp=10, linewidth=1, title='Disc')


hline(0, linewidth=1)

Bình luận

Sorry please help me in giving more details to understand your script.
Phản hồi
Niklaus ShastryAnanth
hi, the script shows, how many percent a sector outperforms/underperforms the S&P500 for the given timeframe (on a risk adjusted basis). You find the legend and color code in the settings. For further info, you may look up "capm", "alpha", "beta" on a search engine.
Phản hồi
Great, thanks!
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất