SimpleTradingTechniques

ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY

(i) Arrow represent trade setup

(ii) Circle represent triggering of the trade
--------------------------------------------------------------------
1. Where to place stop loss?
2. Where to exit the trade?
3. How to protect gains in your trade?
4. How to apply money management rule?
5. How to trade gap opening?
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//  By SIMPLE TRADING TECHNIQUES

//   	Arrow represent trade setup 
//   	Circle represent triggering of the trade
//--------------------------------------------------------------------

study(title="STT ENGULFING CANDLESTICK STRATEGY",overlay = true, shorttitle="STT ECS")
src = close, len = input(8, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//coloring method below

src1 = close, len1 = input(50, minval=1, title="UpLevel")
src2 = close, len2 = input(50, minval=1, title="DownLevel")
isup() => rsi > len1
isdown() => rsi < len2
barcolor(isup() ? green : isdown() ? red : na )

//study('buy/sell arrows', overlay=true)

out = sma(close, 50)
data = rsi > len1 ? open[1] > close[1] ? close > open ? close >= open[1] ? close[1] >= open ? close - open > open[1] - close[1] ? high > out : na : na : na : na : na : na
data1 = rsi < len2 ? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? low < out : na : na : na : na : na : na


plotchar(data, char='↑',location=location.belowbar, color=lime, text="ECS Buy")
plotchar(data1, char='↓', location=location.abovebar, color=red, text="ECS Sell")

//Trade Trigger
tiggerlongcandle = (data[1] == 1) and (high > high[1]) ? 1 : 0
tiggershortcandle = (data1[1] == 1) and (low < low[1]) ? 1 : 0
plotshape(tiggerlongcandle ? tiggerlongcandle : na, title="Triggered Long",style=shape.circle, location=location.belowbar, color=green, transp=0, offset=0, text="ECS")
plotshape(tiggershortcandle ? tiggershortcandle : na, title="Triggered Short",style=shape.circle, location=location.abovebar, color=red, transp=0, offset=0, text="ECS")

plot (out, color = black, linewidth = 3, title = "Trend - Long Term")
Is 'line' the Moving Avg?
Phản hồi
@mcommorato, Yes it's the 50-period simple moving average.
Phản hồi
Can you see last signal how much long can we keep the trade on that last signal???
+1 Phản hồi
i don't understand the question, can reword it please.
Phản hồi
shani_1694 SimpleTradingTechniques
I AM TALKING ABOUT LAST SIGNAL PLACED BY YOUR SCRIPT
Phản hồi
shani_1694 shani_1694
Phản hồi
shani_1694 shani_1694
Phản hồi
this script is not for the pullback candlestick strategy, it is for another strategy that i am working on. in order the get the script for the pullback candlestick strategy search for it in the indicators public library.
Phản hồi
that is a trade setup (signal) but the trade was not trigger. ARROW represent trade setup while CIRCLE represent triggering of the trade
Phản hồi
shani_1694 SimpleTradingTechniques
it means we have to put the same rule as pullback candlestick strategy like if candle close below the 25% than we put sell
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất