inno14

Technical Analysis - Binary Option Alert

1958 lượt xem
95
A. Oscillators & B. Moving Averages base on TradingView's Technical Analysis by ThiagoSchmitz
C. Pivot base on Ultimate Pivot Points Alerts by elbartt
D. Summary & Alert by anhnguyen14

Binary Option Alert base on my indicator: Technical Analysis - Panel Info

Put alert = Srong Sell + close>open
Call alert = Strong buy + close<open

* Alert Setup
1. Signal alert = PutAlert or CallAlert
2. Put alert = Put alert
3. Call alert = Call alert
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How to use it? only when signals appear?
Phản hồi
AWESOME I LOVE IT!!
Phản hồi
@Rukx, Hi I wrote PM
Phản hồi
@czerwinek, Is really good?
Phản hồi