RichGTastyTrader

[RichG] Easy MTF Strategy v1.1

This is a second attempt at an easy to understand multiple time frame strategy. This one uses ATR for exits. If the position is long, and the price closes below the ATR multiplier, it triggers a close. If the position is short, and the price closes above the ATR/multiplier, it triggers a close. This generates a lot of little trades but is useful because it uses multiple time frames along with cutting losses when the ATR disagrees.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy v1.1", overlay=false)

TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("10D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("30D", "Timeframe 4")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
lengthBB=input(20, title="BB Length")
transaction_size = input(100, "Contract/Share Amount")

src = close, len = 20


out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line


kc() =>
  ma = sma(close, lengthKC)
  range = tr
  rangema = sma(range, lengthKC)
  upperKC = ma + rangema * multKC
  lowerKC = ma - rangema * multKC
  [lowerKC, upperKC] 

 
bb() =>
  source = close 
  basis = sma(source, lengthBB)
  dev = multKC * stdev(source, lengthBB)
  upperBB = basis + dev
  lowerBB = basis - dev
  [upperBB, lowerBB]

TF_1 = security(tickerid, TF_1_time, open) < security(tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor

TF_2 = security(tickerid, TF_2_time, open) < security(tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor

TF_3 = security(tickerid, TF_3_time, open) < security(tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor


TF_4 = security(tickerid, TF_4_time, open) < security(tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor

TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4 
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width

plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)  

exitCondition_Long = TF_global_bear 
exitCondition_Short = TF_global

longCondition = TF_global
if (longCondition)
  strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size)

shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
  strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size)

[kc_lower,kc_upper] = kc()

strategy.close("MTF_Long", when=close < kc_upper)
strategy.close("MTF_Short", when=close > kc_lower)
Hi Rich, i m trying to use your indicator on small timeframes but ve got orders limit, is it possible to use it, thanks a lot
Phản hồi
Very good MTF Indicator....With Renko its very useful and very clear.
Do you use exit points? Thanks
Phản hồi
kapulet PabloHernanCura
@PabloHernanCura, renko sma ?
+1 Phản hồi
kapulet PabloHernanCura
@PabloHernanCura, or maybe MTF Trend 4 in 1 Multi Time Frame V2 ?
Phản hồi
Hello

Is "BB Length" actually used?
If I look at the code, it looks like the bb() function is never called.
+2 Phản hồi
This strategy rely on future data (repaints) and can not be used in real life. Please vote up for fixing this issue: https://getsatisfaction.com/tradingview/topics/strategies-and-indicators-are-repainting
+3 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất