Hegnar

SSL Channel w/alert

SSL Channel with cross alert when channels cross up or down. Built on ErwinBeckers SSL Channel script.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

can i get some help how to set this up for 1hr candles on a set of pairs
+3 Phản hồi
Hegnar Shubaid97
@Shubaid97, On each pair you want to set up an alert, add the indicator to the layout that shows 1h candles, then select 'more' on the indicator legend and 'Add alert on SSL Chanel'.
+2 Phản hồi
The alert doesn't work..
+2 Phản hồi
jollier christinaah
@christinaah, It works fine for me. This script just provides an alert condition, you need to create the alert yourself; scripts cannot do this for you.
+2 Phản hồi
gccoulter jollier
@jollier, hey man, I'm new here. How would I create an alert based on the alert condition?
+1 Phản hồi
@gccoulter, go to alerts and add new alert and select this indicator
+1 Phản hồi
Hegnar gccoulter
@gccoulter, Hi. Add the indicator to the layout, then select 'more' on the indicator legend, select 'Add alert on SSL Chanel'.
+1 Phản hồi