ML2

SMA

1128 lượt xem
474
1128 2
SMA 100 200 10 20 50
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
::Update ::
- Change -
Remove MA 10
Remove MA20
Add MA 9
Add MA 21
Add Crossing MA 9&21 indicator
Converting to V4

///////////////////////////////////////////////////////SCRIPT//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////
//Free to use and modifie, like always appreciated :) //
//Review commentary welcome
// © ML2 //
//////////////////////////////////////////////////////
//@version=4

strategy("MA", overlay=true)
//
src = input(close, title="Source")

//Volume

//SMA
plot(sma(close, 9), color=color.orange, linewidth=4, title='9')
plot(sma(close, 21), color=color.gray, linewidth=4, title='21')
plot(sma(close, 50), color=color.aqua, linewidth=3, title='50')
plot(sma(close, 100), color=color.green, linewidth=4, title='100')
plot(sma(close, 200), color=color.purple, linewidth=3, title='200')
plot(sma(close, 500), color=color.olive, linewidth=4, title='500')
plot(sma(close, 730), color=color.navy, linewidth=5, title='2YEARS')

//SMA High Low
//plot(sma(high,10),color = gray,linewidth=1, title = '10 High')
//plot(sma(low,200),color = red,linewidth=1, title = '200 Low')

//Golden Cross MA 50 & 200
ma50 = input(50, minval=1, title="Moving Average 50")
ma200 = input(200, minval=1, title="Moving Average 200")

exponential = input(false, title="Exponential MA")
ema_1 = ema(src, ma50)
sma_1 = sma(src, ma50)
select1 = exponential ? ema_1 : sma_1
ema_2 = ema(src, ma200)
sma_2 = sma(src, ma200)
select2 = exponential ? ema_2 : sma_2

golden_cross() =>
select1 > select2
death_cross() =>
select1 < select2

Golden() =>
golden_cross() and death_cross()
Death() =>
death_cross() and golden_cross()
Death_1 = Death()
bgcolor(Golden() ? #FFD700 : Death_1 ? #D3D3D3 : na, transp=0, title="Golden & Death Cross Background Color")

//Golden Cross MA 9 & 21
ma9 = input(9, minval=1, title="Moving Average 9")
ma21 = input(21, minval=1, title="Moving Average 2")

exponential1 = input(false, title="Exponential MA")
ema_9 = ema(src, ma9)
sma_9 = sma(src, ma9)
select9 = exponential ? ema_9 : sma_9
ema_21 = ema(src, ma21)
sma_21 = sma(src, ma21)
select21 = exponential ? ema_21 : sma_21

MA_9_21_cross() =>
select9 > select21
MA_21_9_cross() =>
select9 < select21

Cross1() =>
MA_9_21_cross() and MA_21_9_cross()
Cross2() =>
MA_21_9_cross() and MA_9_21_cross()
Cross219 = Cross1()
bgcolor(Cross2() ? #FF9800 : Cross219 ? #00E676 : na, transp=0, title="MA 21 9 cross")

//////////////////////////////////////////////////////
//Free to use and modifie, like always appreciated :) //
//Review commentary welcome //
//////////////////////////////////////////////////////
Phản hồi
Update with MA 500 et 2years

//@version=4
strategy("MA", overlay=true)
//
src = input(close, title="Source")

//Volume

//SMA
plot(sma(close, 10), color=color.orange, linewidth=4, title='10')
plot(sma(close, 20), color=color.gray, linewidth=4, title='20')
plot(sma(close, 50), color=color.aqua, linewidth=3, title='50')
plot(sma(close, 100), color=color.green, linewidth=4, title='100')
plot(sma(close, 200), color=color.purple, linewidth=3, title='200')
plot(sma(close, 500), color=color.olive, linewidth=4, title='500')
plot(sma(close, 730), color=color.navy, linewidth=5, title='2YEARS')

//SMA High Low
//plot(sma(high,10),color = gray,linewidth=1, title = '10 High')
//plot(sma(low,200),color = red,linewidth=1, title = '200 Low')

//Golden Cross MA 50 & 200
ma50 = input(50, minval=1, title="Moving Average 50")
ma200 = input(200, minval=1, title="Moving Average 200")

exponential = input(false, title="Exponential MA")
ema_1 = ema(src, ma50)
sma_1 = sma(src, ma50)
select1 = exponential ? ema_1 : sma_1
ema_2 = ema(src, ma200)
sma_2 = sma(src, ma200)
select2 = exponential ? ema_2 : sma_2

golden_cross() =>
select1 > select2
death_cross() =>
select1 < select2

Golden() =>
golden_cross() and death_cross()
Death() =>
death_cross() and golden_cross()
Death_1 = Death()
bgcolor(Golden() ? #FFD700 : Death_1 ? #D3D3D3 : na, transp=0, title="Golden & Death Cross Background Color")

plotshape(Golden(), color=color.black, style=shape.xcross, text="Golden Cross", location=location.top)
plotshape(Death(), color=color.black, style=shape.xcross, text="Death Cross", location=location.top)
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất