SirAydin

ATR_Forex_Hew

2508 lượt xem
211
This indicator is for calculating the loss limit
Phát hành các Ghi chú: Lose limits like professionals
This loss limit is obtained from the sum of ATR and σ that you have to put behind the support and resistance levels.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

tnxxxx
Phản hồi
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹❤️❤️❤️
Phản hồi
Excellent
Phản hồi
thanks a lot!!
Phản hồi
Excellent thank you
Phản hồi