Các chỉ số, chiến lược và thư viện

Giới thiệu

Scripts là các chỉ số và chiến lược giao dịch được cộng đồng của chúng tôi xây dựng bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine Script™ của TradingView. Bản chất trang nhã và tối giản của Pine Script™ đã giúp nó trở nên vô cùng phổ biến. Do đó, bạn đang xem kho lưu trữ các chỉ số và chiến lược được tuyển chọn lớn nhất thế giới, 100.000 tập lệnh cộng đồng mạnh mẽ của chúng tôi.

Các chỉ số và chiến lược rất hữu ích vì chúng cho phép bạn phân tích thị trường bằng các lăng kính khác nhau. Bất kể phương pháp luận nào bạn sử dụng để giao dịch, rất có thể bạn sẽ tìm thấy các tập lệnh có thể giúp bạn.

Chúng tôi biết ơn hàng nghìn lập trình viên, với tinh thần TradingView thực sự, đã hào phóng chia sẻ các tập lệnh của họ với cộng đồng của chúng tôi. Những người có thành tích xuất sắc trở thành Pine Script™ Wizards huyền thoại của chúng tôi.

PineCoders là một nhóm lập trình viên Pine Script™ bao gồm nhiều người có tài năng và làm việc với TradingView để định hướng tương lai của Pine Script™, trợ giúp các lập trình viên khác, chọn Editors' Picks, và tuân thủ Quy tắc của Nhà xuất bản Script.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
500
1
2
...
500