Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR)

Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR)

Khoảng dao động trung bình thực tế (ATR) là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sự biến động. Không giống như nhiều chỉ báo phổ biến ngày nay, ATR không được sử dụng để chỉ định hướng giá. Thay vào đó, nó chỉ là thước đo được sử dụng để đo lường sự biến động, đặc biệt là sự biến động do khoảng cách giá cả hoặc sự di chuyển giới hạn.
 
Đọc thêm về Average True Range.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
39
1
2
...
39