Phân tích Đồ thị Nến

Phân tích hình nến tập trung vào nến riêng lẻ, nến đôi hoặc nhiều nhất là nến ba, để đọc các tín hiệu thị trường đang diễn biến về đâu. Các giả định cơ bản là tất cả các thông tin đã biết đã được phản ánh trong giá cả. Kỹ thuật thường là kết hợp giữa ngưỡng hỗ trợ & kháng cự. Mỗi nến chứa thông tin về 4 mức giá: giá đỉnh, giá đáy, giá mở cửa và giá đóng cửa. Thân nến phản ánh chuyển động giá ròng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khi bóng nến cho thấy sự đảo chiều xảy ra trong khung thời gian của nến.

Do đó, mỗi nến cung cấp một hình ảnh dễ giải mã về tác động giá. Chiều dài bấc nến so với chiều dài thân nến kết hợp với nến đang ở chiều tăng hay giảm, có thể được sử dụng để xác định một tín hiệu cho chuyển động giá sắp tới. Những mô hình nến phổ dụng được sử dụng trong phân tích này là các nến doji, nến con xoay, nến búa ngược, nến chìm, pinbar và nến trong nến.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
54
1
2
...
54