Báo cáo số lượng giao dịch của các nhà đầu tư (Commitment of Traders - COT)

Báo cáo số lượng giao dịch của các nhà đầu tư (Commitment of Traders - COT)

Bản khai Báo cáo số lượng giao dịch của các Nhà đầu tư (COT) thể hiện vị trí của các nhà giao dịch tương lai vào cuối phiên (thường là phiên giao dịch ngày thứ Ba). Báo cáo được soạn thảo bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Đây là một công cụ giao dịch xuất sắc và có thể được sử dụng làm chỉ số để phân tích tâm lý thị trường. Các thị trường chỉ được đưa vào nếu có từ 20 nhà giao dịch trở lên giữ vị trí tương đương hoặc cao hơn mức báo cáo do CFTC và các sàn giao dịch tương ứng đặt ra.
 
Các nhà giao dịch được phân theo nhóm và số lượng cổ phần nắm giữ của họ được tổng hợp lại. Có 3 nhóm nhà giao dịch: Thương mại, Phi thương mại (các nhà đầu cơ lớn) và Nhà đầu cơ nhỏ (trạng thái chưa thể báo cáo). Do tích hợp với Quandle nên bạn có thể áp dụng dữ liệu COT trên một biểu đồ.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
6
1
2
...
6