Chỉ báo Xung lượng (MOM)

Chỉ báo Xung lượng (MOM) là một chỉ báo hàng đầu đo lường tỷ lệ thay đổi của cổ phiếu. Nó so sánh mức giá hiện tại với mức giá trước đó trong một số khoảng thời gian trước đây. Biểu đồ cập nhật liên tục tạo thành một dao động trong khoảng trên và dưới 0. Nó là một dao động hoàn toàn không có giới hạn và không có giới hạn dưới hoặc giới hạn trên. Các diễn giải tăng và giảm giá được tìm thấy bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ, đường chéo giữa và các chỉ số tới hạn. Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
21
1
2
...
21