Sóng Neo

Lý thuyết NeoWave được phát triển bởi tác giả và nhà phân tích tài chính Glenn Neely. Đó là sự mở rộng các ý tưởng và khái niệm của R.N. Elliott, ông sử dụng kỹ thuật của riêng mình để phân tích sóng, nhằm làm giảm tính chủ quan và những mâu thuẫn của lý thuyết Sóng Elliott truyền thống đồng thời nhằm cải thiện khả năng dự báo. Bản thân NeoWave là một kỷ luật với nhiều quy tắc và yêu cầu bổ sung và có các mẫu biểu đồ điều chỉnh mới như Mô hình tam giác cân, Mô hình đường kính, mô hình sóng 5 cụt và Sóng 3 mở rộng.
 
Thời gian đóng vai trò quan trọng trong chuỗi logic: khoảng thời gian của các phân đoạn mẫu được sử dụng để xác định xem mô hình đã hoàn thành hay chưa. Theo logic NeoWave, một mô hình không thể mất quá nhiều hoặc quá ít thời gian (tương đối so với các giai đoạn khác) để hoàn thành. Một số nhà giao dịch kết hợp NeoWave với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác để thử và tìm kiếm các giao dịch tốt nhất.