TRIX

Chỉ báo TRIX là một công cụ phân tích kỹ thuật đa năng kết hợp xu hướng và xung lượng trong một chỉ báo. Nó bao gồm tỷ lệ thay đổi của một đường trung bình trượt được làm mượt theo hàm mũ ba. Các tín hiệu chính tạo ra bởi TRIX là các đường phân kỳ và đường giao cắt tín hiệu. Khung thời gian ngắn hơn sẽ nhạy hơn, và khung thời gian dài hơn làm giảm độ nhạy.
 
đọc thêm về TRIX.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2