Giá trị

Đầu tư giá trị đã trở nên nổi tiếng bởi Warren Buffett, nhưng lịch sử của đầu tư bắt nguồn từ đầu những năm 1930 khi Benjamin Graham viết cuốn sách "Phân tích Chứng khoán". Đầu tư giá trị là hành động đầu tư vào tài sản bị định giá thấp. Những tài sản này bị hiểu lầm bởi thị trường và giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của nó.

Các nhà đầu tư giá trị được coi là nhà đầu tư ngược xu thế vì họ thường cố gắng tìm các tài sản đã bị loại bỏ hoặc bỏ qua. Nhà đầu tư giá trị sẽ phân tích tài sản và cố gắng cộng tổng tài sản để tìm kiếm giá trị vượt quá giá trị hiện tại của nó trên thị trường mở. Các nhà đầu tư giá trị rất giỏi với những con số và hiểu những điều cơ bản về dòng tiền, kế toán, quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Bản chất của đầu tư giá trị là hiểu giá trị nội tại và biết công ty có giá trị gì so với giá trị mà nó giao dịch trên thị trường mở. Thực hiện nghiên cứu nghiêm túc và biết cách định giá đúng công ty là nền tảng của đầu tư giá trị và nó tiếp tục là một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu tư.
Hiển thị thêm Script