Chỉ báo Vortex (VI)

Chỉ báo Vortex (VI) bao gồm 2 đường thể hiện cả chuyển động xu hướng tích cực (VI +) và tiêu cực (VI -). Nó lấy cảm hứng từ những chuyển động nhất định trong nước và được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman. Chỉ báo Vortex có một ứng dụng tương đối đơn giản: các nhà giao dịch thường sử dụng để xác định điểm bắt đầu của một xu hướng. Đường VI + giao cắt đường VI- (hoặc mức then chốt) có thể được xem là tín hiệu chu kì tăng. Đường VI- cắt qua đường VI + (hoặc mức then chốt) có thể được xem là tín hiệu chu kỳ giảm. Đây là những điểm thay đổi xu hướng chính. Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.
Hiển thị thêm Script
1
2
1
2