spark image
Photo: Donny Jiang / Unsplash

Cổ phiếu 5G: Tải xuống siêu nhanh

15 mã

Mô tả

Bạn có nhớ thời điểm 3G ra mắt? Ồ. Sau đó, 4G thành công và chúng tôi giống như vậy, thật là tuyệt vời. Sau đó, 5G ra đời và thật là nhanh. Dưới đây là các cổ phiếu viễn thông và nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu đang mở rộng kết nối di động 5G siêu siêu nhanh trên khắp thế giới. Trong khi mạng mở rộng và tăng nhanh tốc độ tải xuống, tại sao không xem Spark của những đơn vị đứng đầu này để có khả năng nhận được lợi nhuận của họ? Hãy nhớ rằng, danh sách này không đầy đủ và luôn luôn tự nghiên cứu trước.