spark image
Photo: Daniel Monteiro / Unsplash

Cổ phiếu phần mềm: Các công ty Hoa Kỳ trong tầm tay của chúng tôi

55 mã
Các hệ thống cần hoạt động. Vì vậy, các công ty phần mềm đã tạo ra một ngành công nghiệp từ nó. Bây giờ nó trị giá khoảng 500 tỷ đô la. Không tệ. Chúng bao gồm các công ty thuộc "phần mềm như một dịch vụ" (SaaS) - sản xuất nhưng không giới hạn ở công nghệ thông tin, dịch vụ dữ liệu đám mây, an ninh mạng, phần mềm giao tiếp cho người dùng. Không cần phải nói, khi tương lai xoay quanh các phương thức làm việc, du lịch, tiến hành kinh doanh và giao tiếp mới, các công ty cung cấp phần mềm sáng tạo có rất nhiều cơ hội để phát triển.

Vì vậy, dưới đây chúng tôi đã liệt kê một số công ty phần mềm đã thành lập có trụ sở tại Hoa Kỳ, tất cả đều có vốn hóa thị trường dao động từ 10 tỷ đô la đến 50 tỷ đô la. Nhưng hãy đảm bảo tự nghiên cứu trước khi tải bất kỳ hệ điều hành nào vào danh mục đầu tư của bạn. Chúng tôi không thể bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại trên thị trường.