spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

Quản lý tài sản: Bắt tay vào làm ngay

15 mã
Khi nói đến quản lý danh mục đầu tư, đa dạng hóa là tên của trò chơi. Và nó không đa dạng hơn thế giới tiền điện tử… nhiều đến mức mức độ phức tạp có thể khiến các nhà đầu tư thông thường mất cảm hứng. Đây thường được coi là một khoản đầu tư điểm vào cho người dùng thông thường hoặc cung cấp chức năng mã hóa trên cơ sở từng nền tảng.

Điều này mang lại sự chắc chắn (và một số hạn chế) của đầu tư thông thường đối với tiền điện tử và cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư sành sỏi vào và thoát các vị thế một cách dễ dàng. Dưới đây là một số tùy chọn quản lý tài sản để thêm vào ví điện tử của bạn ngay hôm nay.

Các biểu tượng này được sắp xếp dựa trên dữ liệu TradingView. Danh sách này không phải là lời khuyên, và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch.