spark image
Photo: Fakurian Design / Unsplash

Filesharing crypto: chia sẻ tệp phi tập trung

14 mãCập nhật
Hãy cho, và bạn sẽ nhận. Nếu từng có một trận đấu được thực hiện trên thiên đường, đó là chia sẻ tệp và chuỗi khối. Ưu đãi tiền xu và token mã hóa được sử dụng để thưởng cho người dùng lưu trữ không gian lưu trữ trên máy tính của họ và bù đắp việc sử dụng tài nguyên của họ. Điều này có thể giúp khuyến khích người gieo mầm tải lên hệ thống của họ hoặc thưởng cho các cá nhân đã thêm nội dung mới vào nền tảng - cung cấp cho họ toàn quyền đối với tài liệu mà họ sở hữu. Nhưng đợi đã! Trong khi nhiều nền tảng là hợp pháp, việc chia sẻ tệp thường dễ bị vi phạm bản quyền. Đảm bảo rằng bạn kiểm tra mọi thứ và thực hiện thẩm định trước khi đầu tư. Danh sách của chúng tôi có một số token chính liên quan đến chia sẻ tệp trên blockchain, nhưng hãy nhớ TỰ NGHIÊN CỨU TRƯỚC.

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất