spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

Cổ phiếu blockchain: Đây là các tổ chức

35 mãCập nhật
Được phổ biến bởi nghệ danh Satoshi Nakamoto vào năm 2008, ‘blockchain’ là một cơ sở dữ liệu phi tập trung nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề về lòng tin. Một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, các nền tảng blockchain cho phép sử dụng công nghệ sổ cái kỹ thuật số, an toàn có thể được sử dụng để chia sẻ và lưu trữ tài sản. Sau sự kiện eureka của Nakamoto, nó nhanh chóng trở thành nền tảng của lĩnh vực tiền điện tử. Giờ đây, các công ty không liên kết với tiền điện tử đang áp dụng nó như một giải pháp mới cho một loạt các thách thức kỹ thuật phức tạp như quản lý dữ liệu nhạy cảm, các giao dịch trong lĩnh vực tài chính và việc sử dụng ngày càng tăng của các ứng dụng dApp thích ứng với tự động hóa và hợp đồng thông minh. Vì dữ liệu trên blockchain đặc biệt khó bị đánh chặn và thay đổi, nên việc áp dụng có khả năng ngày càng trở nên phổ biến với các công ty đang tìm cách loại bỏ rủi ro cố hữu khi lưu trữ dữ liệu ở một vị trí. Dưới đây là một số tùy chọn để xem xét thêm vào danh mục đầu tư của bạn ngay hôm nay.

Đây là danh sách được tuyển chọn, với các cổ phiếu được chọn do cách tiếp cận của họ với công nghệ blockchain và cam kết đổi mới. Danh sách này không phải là lời khuyên, và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi đặt bất kỳ khoản tiền nào vào chuỗi.

Thu nhập sắp tới

Chưa lên lịch báo cáo doanh thu nào cho 14 ngày sắp tới

Cổ tức sắp tới

Không có báo cáo cổ tức nào được lên lịch cho 14 ngày tiếp theo

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất