spark image
Photo: Art Rachen / Unsplash

Cổ phiếu tiền điện tử: Xếp chồng satoshi

19 mã

Mô tả

Trong một thế giới của những đồng dogcoins và các meme hay ho, thật dễ dàng để nhận ra là có những công ty niêm yết công khai đang kinh doanh ngoài blockchain. Các công ty sử dụng khai thác hoặc tích lũy tiền điện tử như một nguồn doanh thu chính đã đạt được mức tăng tích cực trong mười năm qua. Mặc dù các tổ chức này không có khả năng mang lại cho bạn lợi nhuận gấp 100 lần từ mã meme nổi tiếng nhất thời mới nhất, nhưng họ cho phép bạn tiếp xúc với tiền điện tử theo một cách khác, giúp đa dạng hóa (một chút) tất cả những bạn đã làm gần đây.

Đây là lựa chọn của chúng tôi về cổ phiếu tiền điện tử và - hãy nhớ - đây là cổ phiếu không phải tiền điện tử, nhưng không có nghĩa là bạn không thể nhận được rekt, vì vậy hãy luôn kiểm tra thông tin một cách kỹ lưỡng..