spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

Token phái sinh: De-Fi thực hiện thêm lần nữa

16 mãCập nhật
Đại diện khác trong thế giới De-Fi, các công cụ phái sinh phi tập trung loại bỏ nhu cầu về các nhà môi giới và phí của họ, sử dụng các hợp đồng thông minh để tự động hóa quy trình. Các công cụ phái sinh phi tập trung khác các công cụ phái sinh thông thường (nếu bạn không chơi chữ) ở chỗ chúng vẫn cho phép hoán đổi, hợp đồng tương lai và quyền chọn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng hợp đồng, một công cụ phái sinh được mã hóa sử dụng "tài sản tổng hợp" - hoặc "tổng hợp" - để bắt chước một tài sản cơ bản. Ví dụ: bằng cách sử dụng synth, bạn có thể giao dịch cổ phiếu Tesla tổng hợp và theo dõi những thay đổi về giá thông qua một ‘oracle’ trên blockchain. Điều này cắt giảm nhu cầu trung gian trên quy mô rộng hơn, có thể cho phép thanh khoản trên các sàn giao dịch toàn cầu nhiều hơn so với phái sinh truyền thống trung bình của bạn. Sự kết hợp giữa tính đơn giản và tính linh hoạt này đã khiến chúng trở nên phổ biến với các nhà giao dịch kỹ thuật số có kinh nghiệm, nhưng là một sản phẩm tiên tiến, các công cụ phái sinh vẫn yêu cầu kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật để thực hiện. Nếu bạn muốn nắm giữ một số tùy chọn bổ sung, đây là một số công cụ phái sinh tiền điện tử để bạn tham khảo.

Các mã giao dịch này được sắp xếp dựa trên dữ liệu TradingView. Danh sách này không phải là lời khuyên, và bạn nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch.

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất