spark image
Photo: Shubham Dhage / Unsplash

Thương mại điện tử tiền mã hoá: Liệu pháp bán lẻ trở thành kỹ thuật số

11 mã
Tesla chấp nhận Dogecoin? Shopify chấp nhận Bitcoin? Đúng vậy, tiền điện tử đang nhanh chóng trở thành một phương thức thanh toán khả thi cho một số công ty. Công nghệ blockchain giúp việc thêm tiền điện tử vào ngôn ngữ lập trình hiện có trở nên dễ dàng hơn. Những lợi ích tự nó mang lại có thể kể đến như: phí thấp hơn, giao dịch ẩn danh và bảo mật chống gian lận. Nhưng luôn có hai mặt đối với mọi đồng tiền - người mua sắm sử dụng tiền điện tử có thể có khả năng bị biến động giá, cũng như thiếu các biện pháp bảo vệ người mua, điển hình khi sử dụng tiền pháp định. Điều đó nói lên rằng, khi công nghệ tiếp tục phát triển, các công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ tìm cách phát triển hơn nữa và cơ hội tiềm năng vẫn còn rất lớn. Vì vậy, hãy để mắt đến - Spark đưa ra một số đồng tiền thương mại điện tử độc quyền, với một số lựa chọn sớm để đưa vào giỏ danh mục đầu tư của bạn.

Nhưng hãy nhớ đây không phải là lời khuyên. Các mã giao dịch này được sắp xếp dựa trên dữ liệu TradingView và bạn phải luôn tự nghiên cứu trước khi đặt giao dịch.