spark image
Photo: Tim Mossholder / Unsplash

Đa dạng cổ phiếu: Hầu hết các nhà sử dụng lao động đa dạng và toàn diện

19 mã
Lực lượng lao động ngày nay mang tính toàn cầu, đa dạng và thay đổi không ngừng, điều này làm cho sự đa dạng và hòa nhập trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các công ty làm tốt điều này, hoặc ưu tiên tập trung vào nó, dựa vào Chỉ số D&I Thomson Reuters, xếp hạng các tổ chức đa dạng và toàn diện nhất trên toàn cầu. Người ta thường nói rằng những công ty tốt nhất - và có lẽ là những khoản đầu tư tốt nhất - là những công ty có những nhân viên hạnh phúc nhất, đa dạng nhất. Danh sách Sparks của chúng tôi liệt kê một số công ty được xếp hạng cao trên chỉ số D&I, nhưng hãy nhớ thực hiện nghiên cứu của riêng bạn về bất kỳ công ty nào trước khi đầu tư. Đây không phải là lời khuyên.