spark image
Photo: Tim Mossholder / Unsplash

Đa dạng cổ phiếu: Hầu hết các nhà sử dụng lao động đa dạng và toàn diện

19 mãCập nhật
Lực lượng lao động ngày nay có tính toàn cầu, đa dạng và luôn thay đổi, khiến tính đa dạng và hòa nhập trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những công ty làm tốt điều này hoặc ưu tiên tập trung đều được đưa vào Refinitiv, bảng xếp hạng các tổ chức đa dạng và hòa nhập nhất trên toàn cầu. Người ta thường nói rằng những công ty tốt nhất – và có lẽ là những khoản đầu tư tốt nhất – là những công ty có những nhân viên hạnh phúc nhất, đa dạng nhất.

Sparks này liệt kê 20 công ty hàng đầu được xếp hạng theo chỉ số D&I toàn cầu cho năm 2021. Tuy nhiên, hãy nhớ tự nghiên cứu về bất kỳ công ty nào trước khi đầu tư. Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất