spark image
Photo: Sandy Millar / Unsplash

Cổ phiếu nghỉ thai sản: Nhà tuyển dụng nhân viên mới làm cha mẹ tốt nhất

10 mãCập nhật
Chăm sóc nhân viên từ lâu đã là một phần thiết yếu của bất kỳ công ty thành công nào, chất lượng của lực lượng lao động thường ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, việc lực lượng lao động đó được tuyển dụng, đào tạo và chăm sóc tốt như thế nào là một phần thiết yếu của chiến lược kinh doanh hiện đại. Khi nói đến giữ chân nhân tài, việc hỗ trợ cho các sự kiện lớn trong đời, chẳng hạn như thành lập hoặc phát triển gia đình, thường đứng đầu danh sách về sự hài lòng của nhân viên – vậy công ty nào thực hiện chế độ thai sản dành cho mẹ (và cha) tốt? Và điều đó có ảnh hưởng đến giá trị lâu dài của các công ty này hay không?

Spark này liệt kê 10 công ty lớn nhất trong 100 công ty Fortune 100 xếp hạng tốt về phúc lợi dành cho cha mẹ, dựa trên Chỉ số Hạnh phúc UpSlide 2022. Các công ty này có các chế độ nghỉ thai sản được trả lương cao nhất cho nhân viên. Tuy nhiên, đừng coi đây là lời khuyên. Luôn luôn thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và xem xét trước, sau đó nhảy.