spark image
Photo: Sandy Millar / Unsplash

Cổ phiếu nghỉ thai sản: Nhà tuyển dụng nhân viên mới làm cha mẹ tốt nhất

10 mã
Chăm sóc cuộc sống nhân viên từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của bất kỳ công ty thành công nào, chất lượng của lực lượng lao động thường ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, lực lượng lao động được tuyển dụng, đào tạo và chăm sóc tốt là một phần thiết yếu của chiến lược kinh doanh hiện đại. Khi nói đến việc giữ chân nhân tài, hỗ trợ cho các sự kiện lớn trong cuộc đời họ, chẳng hạn như thành lập hoặc phát triển một gia đình, thường được ưu tiên hàng đầu về mức độ hài lòng của nhân viên - vậy công ty nào cho có chế độ nghỉ việc thai sản (làm cha mẹ) tốt? Và điều đó có ảnh hưởng gì đến giá trị lâu dài của họ? Spark này liệt kê một số công ty lớn nhất của Hoa Kỳ cung cấp một số chế độ nghỉ thai sản được trả lương tốt nhất cho nhân viên của họ - Tuy nhiên, không nên sử dụng điều này làm lời khuyên. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn tự nghiên cứu và xem xét một cách kỹ lưỡng trước, sau đó cân nhắc kỹ trước khi giao dịch.