spark image
Photo: Jaredd Crai / Unsplash

Cổ phiếu giáo dục: Học để sinh lời?

27 mã
Nelson Mandela cho biết: “Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới và trong khi nhiều hệ thống giáo dục trong ngành công nghiệp toàn cầu quan trọng này đã được quốc hữu hóa, thì cũng có một loạt các cổ phiếu giáo dục có thể đáng để bổ sung vào danh mục đầu tư của bạn . Những điều này bao gồm tất cả mọi thứ, từ dịch vụ học phí tư nhân đến thị trường sách giáo khoa, cho phép bạn đa dạng hóa trong ngành. Mặc dù vậy, đừng để danh mục đầu tư của bạn bị giam giữ - hãy tự luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và đừng chỉ sao chép công việc của người khác.