spark image
Photo: Ramshid / Unsplash

Cổ phiếu giáo dục trực tuyến: Bắt đầu làm việc một cách chăm chỉ và nghiêm túc

7 mãCập nhật
"Chúng ta không cần giáo dục không (dựa trên trường học) ...". Đã có một sự bùng nổ rõ rệt trong ngành học trực tuyến trong hai năm qua, khi hàng triệu người buộc phải học từ phòng ngủ và tầng hầm trên khắp đất nước.

Danh sách này chủ yếu tập trung vào các công cụ giáo dục cho trẻ em, nhưng giáo dục người lớn cũng đã tìm thấy một thời cơ mới để sống khỏe mạnh - như một số cổ phiếu trong số này. Hãy nhớ rằng, trước khi đầu tư, hãy luôn đảm bảo nghiên cứu kỹ trước - đừng chỉ sao chép đứa trẻ thông minh bên cạnh bạn.

Tin tức

Hôm nay không có tin tức mới
Hoá ra vẫn chưa có thông tin về những sự kiện thế giới mới nhất