spark image
Photo: Souvik Banerjee / Unsplash

Cổ phiếu truyền thông: Cuộc sống trong ánh đèn sân khấu

30 mãCập nhật
Nội dung là tốt và thực sự là vua. Ngày nay, mọi người đều là công ty truyền thông của riêng mình nhờ mạng xã hội nhưng ngành công nghiệp này cũng mở rộng ra các dịch vụ phát trực tuyến phổ biến như Netflix, Amazon Prime Video và Disney Plus cũng như phim, sách và đài. Ngoài ra còn có các đài truyền hình và báo chí truyền thống đại diện cho các phương tiện truyền thông cũ nhưng vẫn có thể là những khoản đầu tư xứng đáng với quy mô, kinh nghiệm và đôi khi là cổ tức của họ.

Danh sách này được sắp xếp dựa trên các thương hiệu truyền thông được liệt kê lâu đời nhất và một số thách thức chính, theo các nhà phân tích và dữ liệu của TradingView. Nó không đại diện cho lời khuyên giao dịch và bạn phải luôn tiến hành nghiên cứu của riêng mình trước khi đặt giao dịch.