spark image

Cổ phiếu phim: Các công ty sản xuất phim

11 mãCập nhật
Bạn có nhớ khi Netflix phát hành DVD không? Bây giờ Netflix đã lớn đến mức công ty này đang làm phim của riêng mình và gia nhập danh sách các công ty sản xuất lớn nhất thế giới. Nhưng làm phim là công việc khó khăn: với mỗi con tàu Titanic đều có một Thế giới Đại dương, với mỗi Chúa tể của những chiếc nhẫn đều có một Mars Needs Moms (nghiêm túc mà nói, tại sao thế nhỉ).

Chúng tôi đã tập hợp danh sách các công ty sản xuất phim niêm yết lớn nhất của Hoa Kỳ hoặc các công ty có công ty con sản xuất phim hoặc có nhà sản xuất như Amazon, với giá trị vốn hóa thị trường trên 3 tỷ USD. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn thực hiện nghiên cứu của riêng mình và thành công nhé.