spark image

Cổ phiếu phim: Các công ty sản xuất phim

11 mã
Nhớ khi Netflix phải tự gửi từng DVD không? Giờ đây, họ đã phát triển đến mức tự tạo ra những bộ phim của riêng mình và góp mặt trong danh sách những công ty sản xuất lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, làm phim cũng là một nhiệm vụ đầy thử thách: với Titanic thì có Waterworld, đối với Lord of the Rings thì có Mars Needs Moms (nghiêm túc chứ, tại sao không). Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công ty sản xuất phim lớn nhất ở Hoa Kỳ, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn sẽ kiểm tra nó một cách chắc chắn.