spark image
Photo: Josh Redd / Unsplash

Cổ phiếu giày: Linh hồn của buổi tiệc

15 mã
Không quan trọng bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì, hay thời tiết ra sao, rất có thể, bạn đang mang một loại giày dép nào đó, phải không? Nhu cầu phổ biến về mọi thứ để đi trên đôi chân của chúng ta có nghĩa là luôn có thị trường cho giày và ở đâu có thị trường, ở đó có lợi nhuận.

Hãy dạo quanh những nhà sản xuất giày dép được niêm yết công khai này và nhớ rằng: khi nói đến cổ phiếu, đôi giày không phải lúc nào cũng luôn thích hợp.