spark image
Photo: Jeremy Bezanger / Unsplash

Cổ phiếu trên mạng xã hội: Chia sẻ sự giàu có

6 mã
Bạn có nhớ khoảng thời gian mà bạn không chụp lại mọi thứ mình đã làm và đăng lên Instagram không? Bạn có nhớ khi mọi người tranh luận riêng tư chứ không phải trên Twitter? Không, chúng tôi cũng vậy. Các công ty truyền thông xã hội đã thay đổi hoàn toàn và định hình thế giới hiện đại. Một số đại gia lớn vẫn còn chưa công khai (trớ trêu thay), nhưng những gã khổng lồ trên mạng xã hội được niêm yết công khai này đã kiếm được nhiều của cải từ việc chia sẻ và có thể đã đến lúc thêm một số vào danh mục đầu tư của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đừng mù quáng làm theo mọi thứ bạn đọc trên mạng. Đây không phải là lời khuyên vì vậy xin vui lòng tự mình nghiên cứu.