spark image
Photo: Josh Durham / Unsplash

Cổ phiếu trò chơi điện tử: Thích khi sẵn sàng

23 mã

Mô tả

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã đạt được rất nhiều tiến bộ kể từ những ngày bắt đầu chơi Space Invaders, lĩnh vực này hiện được dự đoán sẽ có giá trị khổng lồ 293,2 tỷ USD vào năm 2027. Ngay cả khi bạn không phải là một game thủ, vẫn có rất nhiều cách kiếm tiền từ cổ phiếu trò chơi. Ví dụ: bạn có thể hỗ trợ các công ty với mục tiêu tạo ra công nghệ, sản phẩm, đồ họa và cơ sở hạ tầng xung quanh lĩnh vực đang phát triển mạnh này. Bạn nghĩ gì - đã đến lúc Nhấn Bắt đầu cho những khoản đầu tư này?

Danh sách tổng hợp dưới đây bao gồm các công ty có nguồn doanh thu chính từ trò chơi điện tử. Điều này không được coi là lời khuyên tài chính, và bạn nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch.