spark image
Photo: Mitchell Luo / Unsplash

Cổ phiếu vận tải: Tiếp tục vận tải

30 mã
Logistics có thể không phải là nghề hấp dẫn nhất nhưng nếu không có mạng lưới xe tải, chuỗi cung ứng về cơ bản sẽ bị đình trệ, khiến nhiều công ty không thể hoạt động. Vào năm 2021, logistics đã chiếm con số khổng lồ 10% GDP của Hoa Kỳ, và lĩnh vực này trị giá hơn 12 nghìn tỷ USD mỗi năm. Với những phát triển mới lớn trên các thẻ, chẳng hạn như phong trào EV đang phát triển cuối cùng đã điện hóa ngành, cách duy nhất là đi lên. Đáng bị tắc đường?

Danh sách này được sắp xếp dựa trên những cổ phiếu vận tải đường bộ lâu đời nhất và những cổ phiếu có động lực tốt nhất. Nó dựa trên hiệu suất thị trường chứng khoán hàng năm và quan điểm của các nhà phân tích. Đây không phải là lời khuyên giao dịch và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi bắt tay vào bất cứ điều gì.