Cách chèn hình ảnh vào các ý tưởng, scripts và snapshots