Tôi đã nâng cấp lên gói trả phí nhưng dữ liệu của tôi vẫn bị trễ