Tôi đã nâng cấp lên gói trả phí nhưng dữ liệu của tôi vẫn bị trì hoãn

Các gói trả phí của chúng tôi không cho phép bạn truy cập vào dữ liệu thời gian thực chính thức từ các sàn giao dịch trừ khi dữ liệu này được miễn phí theo mặc định (ví dụ: FX hoặc Tiền điện tử). Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán mà chúng tôi hỗ trợ tính phí theo phí người dùng cho dữ liệu thời gian thực và chúng tôi không thể trang trải các chi phí đó ngay cả khi bạn có gói trả phí. TradingView không kiếm được bất cứ thứ gì từ các khoản phí này, nhưng theo quy định trao đổi, chúng tôi phải thu các khoản thanh toán này và chuyển chúng cho người dùng trao đổi và báo cáo. Tìm hiểu thêm về các thị trường được hỗ trợ và giá của họ.

Bạn có thể mua dữ liệu thời gian thực cho bất kỳ trao đổi cụ thể nào tại bất kỳ thời điểm nào từ trang Hồ sơ người dùng của bạn -> tab Tài khoản & thanh toán -> bằng cách nhấp vào nút Thêm dữ liệu thị trường thời gian thực.