Tại sao tôi cần mua thêm gói đăng ký thị liệu thị trường

Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán mà chúng tôi hỗ trợ đều tính phí theo dữ liệu thời gian thực. Chúng tôi không thể trang trải các chi phí đó ngay cả khi bạn sử dụng gói trả phí với chúng tôi.

Lưu ý: Dữ liệu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ theo thời gian thực nhưng được cung cấp bởi Cboe One. Dữ liệu này hơi khác so với các sàn giao dịch chính. Nếu muốn nhận dữ liệu thời gian thực trực tiếp từ NASDAQ, NYSE hoặc ARCA, bạn có thể thêm dữ liệu này vào gói của mình. Đọc thêm về dữ liệu Cboe One so với NASDAQ/NYSE/ARCA.

Nếu bạn không chắc bạn cần mua gói đăng ký dữ liệu nào đối với một biểu đồ cụ thể, có 2 cách để tìm ra:

1. Nhấp vào trạng thái thị trường của biểu đồ, gói đăng ký liên quan sẽ được hiển thị trong trình đơn thả xuống:

2. Nhập mã cổ phiếu vào trường tìm kiếm mã giao dịch. Sàn giao dịch niêm yết công cụ này sẽ được hiển thị bên cạnh mã cổ phiếu: