Tôi muốn hủy gói dùng thử 30 ngày miễn phí

Bạn có thể hủy bản dùng thử miễn phí của mình chỉ với một cú nhấp chuột. Mở tab Thanh toán trong Hồ sơ người dùng của bạn và nhấp vào nút Hủy dùng thử.

Không thể quản lý các đăng ký được mua thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động trên trang web.

Chỉ có thể quản lý các đăng ký này trong cửa hàng của nền tảng tương ứng.

Đối với các đăng ký được kích hoạt qua Google Play hoặc App Store, chỉ có thể hủy gia hạn tự động của chúng.