Điểm vẽ không khớp với giá trị OHLC chính xác

Nếu bạn muốn các điểm vẽ tự động chuyển sang các giá trị OHLC của các thanh thì bạn cần bật Chế độ Magnet mode ở phía bên trái của biểu đồ của bạn (biểu tượng sẽ chuyển sang màu xanh khi được bật).


 Độ nhạy của magnet có thể được điều chỉnh thông qua menu Magnet mode:


Nam châm mạnh kéo các điểm vẽ đến các giá trị biểu đồ (bars) bất kể khoảng cách giữa các điểm đó và giá trị biểu đồ.

Nam châm yếu kéo các điểm vẽ đến các giá trị biểu đồ (bars) khi bạn vẽ gần chúng.