Tôi không thể nhìn thấy đường crosshair

Bạn có thể không thấy dòng crosshair vì bạn đã chọn loại con trỏ không hỗ trợ nó. Cho đến nay, chỉ có các loại con trỏ của Cross Cross và và Dot Dot hỗ trợ chữ thập, trong khi các loại "Mũi tên" và "Xóa" thì không.

Bạn có thể thay đổi loại con trỏ ở góc trên cùng bên trái của màn hình.