Các hình vẽ trên biểu đồ của tôi bị mất

Các bản vẽ thường bị mất khi một bố cục biểu đồ bị ghi đè bởi một phiên bản khác của cùng một bố cục. Đây là trường hợp rất phổ biến và thường xảy ra khi bạn sử dụng cùng bố cục biểu đồ trong nhiều tab hoặc trên một số thiết bị. Lưu ý rằng điều này có thể xảy ra ngay cả khi bạn sử dụng các biểu tượng khác nhau. Các thay đổi mà bạn áp dụng cho bố cục biểu đồ hoạt động không được tự động đồng bộ hóa trên các bố cục biểu đồ mở hoặc các phiên bản khác nhau của cùng một bố cục.

Đây là một kịch bản mà bản vẽ bị mất.

  • Bạn đã mở một bố cục biểu đồ thông qua một liên kết - https://www.tradingview.com/chart/<id> trên máy tính và điện thoại thông minh của bạn cùng một lúc.
  • Bạn đã vẽ một số đường xu hướng trên biểu đồ cho NYSE: Biểu tượng mã của IBM và lưu bố cục.
  • Sau đó, bạn đã quyết định tra cứu biểu tượng đánh dấu FX: EURUSD và chuyển sang biểu tượng đó trong khi sử dụng cùng bố cục biểu đồ.
  • Sau đó, bạn có thể lưu bố cục biểu đồ của mình theo cách thủ công trên điện thoại thông minh hoặc tự động lưu được kích hoạt.
  • Nếu bây giờ bạn quyết định làm mới trang bố cục biểu đồ của mình thì bạn sẽ không thể tìm thấy các đường xu hướng mà bạn đã vẽ trước đó vì bố cục biểu đồ của bạn đã bị ghi đè ngay khi nó được lưu trên điện thoại thông minh của bạn.

Dưới đây là những gì chúng tôi khuyên bạn nên tránh điều này xảy ra.

  • Không hoạt động với cùng bố cục biểu đồ trên một số thiết bị hoặc trong một số tab trình duyệt.
  • Không làm mới trang bố trí biểu đồ (khởi động lại ứng dụng di động) khi bạn tiếp tục làm việc với nó trên một thiết bị khác hoặc trong tab trình duyệt khác.
  • Tắt tự động tắt trong menu bố trí biểu đồ.