TradingView hỗ trợ những thị trường nào?

TradingView cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn, cặp tiền tệ toàn cầu, chỉ số trên toàn thế giới, hơn 30 sàn giao dịch tiền điện tử và hơn thế nữa. Từ bất kỳ thiết bị, bất cứ nơi nào, trong thời gian thực. Tìm hiểu thêm về các thị trường được hỗ trợ và giá dữ liệu.